ПАЙДАЛАНУШЫ КЕЛІСІМІ

ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

Сатушы, Компания, Вертера, «Вертера» СДЗ ЖШҚ — «Вертера» Сұлулық және денсаулық зертханасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі («Вертера» СДЗ ЖШҚ, мекенжайы: 170006, Ресей, Тверь облысы, Тверь қаласы, Софья Перовская көшесі, 6 үй, XIII үй-жай).

Тапсырыс — Сатып алушының Сайтта таңдалған Тауарларды сатып алуға және жеткізуге тиісті түрде ресімделген сұранысы.

Сайт немесе Интернет-дүкен — Вертераға тиесілі vertera.org мекенжайы бойынша интернет желісінде орналасқан, онда Вертера сатып алу үшін ұсынатын Тауарлары, сондай-ақ Сатып алушыларға Тауарларды төлеу және жеткізу шарттары ұсынылған.

«Вертера» Сұлулық және денсаулық зертханасының Тәуелсіз Серіктесі — 18 жасқа толған, толық әрекетке қабілетті, «Вертера» Сұлулық және денсаулық зертханасының Тәуелсіз Серіктесі мәртебесін алуға Өтінішті толтырған және қол қойған жеке тұлға.

Сатып алушы — Интернет-дүкенде Тапсырыс берген Пайдаланушы.

Пайдаланушы — осы Келісімнің шарттарын қабылдайтын және Интернет-дүкенге Тапсырыс бергісі келетін жеке тұлға, Сайтқа кіруші.

Келушісайтқа Тапсырысты орналастыру мақсатынсыз келген тұлға.

Тауар — Сайтта сатуға ұсынылған Vertera брендінің гельдері, қоспалары, шайлары, косметикасы және басқа да тауарлары.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Осы Пайдаланушы келісімі (бұдан әрі — Келісім немесе Жария оферта) Пайдаланушылардың Сайтты пайдалануын реттейді, оның ішінде Пайдаланушыларға Сатушыдан Интернет-дүкен арқылы Тауарларды сатып алу мақсатында тапсырыстарды ресімдеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

1.2. Вертера компаниясы «Vertera» тауар белгісімен таңбаланған барлық тауарлардың жоғары сапасына кепілдік береді.

1.3. Интернет-дүкен арқылы Тауарларға тапсырыс бере отырып, Пайдаланушы төмендегі Келісімде баяндалған Тауарларды сату шарттарымен (бұдан әрі — Тауарларды сату шарттары) толық танысқанын және келісетінін растайды. Осы Келісіммен келіспеген жағдайда, Пайдаланушы Сайтты пайдалануды дереу тоқтатуға және Сайттан кетуге міндетті.

1.4. Тауарларды сату шарттары, сондай-ақ Сайтта ұсынылған Тауар туралы ақпарат Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 435-бабы және 437-бабының 2-тармағына сәйкес жария оферта болып табылады.

1.5. Келісімге өзгерістер енгізілген жағдайда, Компания Келісімнің өзгертілген редакциясын Сайтқа орналастырады. Пайдаланушы Келісімнің өзекті нұсқасын Сайтта күнтізбелік 2 (Екі) күнде бір реттен ерте болмайтын мерзімде өз бетінше тексеруге міндеттенеді. Жаңартуларды енгізіп, Сайтта Келісімнің жаңартылған нұсқасын орналастырғаннан кейін Сайтты одан әрі пайдалану немесе Сайтта Тауарларды сатып алу — Пайдаланушының енгізілген өзгерістермен келісуі және Келісімнің жаңартылған нұсқасын қабылдауы болып бағаланады. Сайтты пайдалануды жалғастыра отырып немесе жаңарту күнінен кейін Сайттан Тауарларды сатып ала отырып, Пайдаланушы күшіне енген өзгерістермен келіседі.

1.6. Келуші/Сатып алушы Сайтта тіркелген, Сатып алушы Сайтта Тапсырыс ресімдеген сәттен бастап жария оферта қабылданған деп танылады.

1.7. Шарт, Сатушы Сатып алушыға кассалық не тауарлық чек берген немесе төлемді растайтын өзге құжат берген кезден бастап жасалған болып есептеледі. Бұл ретте осы Келісімдегі «Шарт» термині Келісімнің тиісті ережелерімен реттелетін Сайтты пайдалана отырып, Тауарларды сатып алу-сату жөнінде туындайтын Пайдаланушы мен Сатушы арасындағы қатынастарды білдіреді.

1.8. Сатушыға өзінің деректерін хабарлай отырып, сатып алушы Құпиялылық саясатымен келіседі, оны сілтеме арқылы табуға болады.

1.9. Пайдаланушы/Сатып алушы Тапсырыс бере отырып, Сатушы Шарттың орындалуына жауапты болып қала отырып, оның орындалуын үшінші тұлғаға тапсыра алатындығымен келіседі.

1.10. Пайдаланушымен жасалған Шарт бойынша барлық құқықтар мен міндеттемелер тікелей Сатушыда туындайды.

1.11. 18 жасқа толған және толық құқығы мен әрекет қабілеттілігі бар адам осы Келісімнің тарапы бола алады.

2. КЕЛІСІМНІҢ МӘНІ

2.1. Осы Келісімнің мәні — Пайдаланушыға Интернет-дүкен каталогында ұсынылған Тауарларды сатып алу мүмкіндігін беру болып табылады.

2.2. Интернет-дүкеннің каталогында сипаты бар ұсыныстар болғанша, бұл Келісім Сайтта ұсынылған Тауарлардың барлық түрлеріне қолданылады. Сатушы Сайтта ұсынылған кез келген өнімді сатуды кез келген уақытта тоқтатуға құқылы.

2.3. Тауарлар «Вертера» Сұлулық және денсаулық зертханасының Тәуелсіз Серіктестерінің белсенді қатысуымен сатылады. Онлайн сатып алу тікелей «Вертера» СДЗ ЖШҚ-нан жүзеге асырылады. Тауарларды сатып алу үшін «Вертера» Сұлулық және денсаулық зертханасының Тәуелсіз Серіктесі болудың қажеті жоқ. Алайда, сіз Ресей Федерациясының аумағындағы «Вертера» Сұлулық және денсаулық зертханасының Тәуелсіз Серіктесі болуға және Маркетингтік жоспарда көзделген сыйақыларды алуға мүдделі болсаңыз, онда сізге Сайттың тиісті функционалында көзделген және/немесе Сайтта орналастырылған құжаттармен регламенттелген іс-әрекеттерді орындау керек. «Вертера» Сұлулық және денсаулық зертханасының Тәуелсіз Серіктесі болу үшін сіз кем дегенде 18 жаста болуыңыз керек.

3. САЙТТА ТІРКЕЛУ

3.1. Сайтта тіркелу «Профиль» және одан әрі «Тіркелу» қойындысының көмегімен жүзеге асырылады.

3.2. Тапсырысты рәсімдеу үшін Сайтта тіркелу міндетті болып табылады.

3.3. Осы Келісімнің 1.11 т. талаптарына жауап беретін кез келген жеке тұлға, Вертера осындай тұлғаның өтінімін қабылдап, оған Vertera сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі - «Vertera ID») бергеннен кейін Сайтта тіркелетін болады.

3.4. Вертера, тіркелу кезінде Пайдаланушы ұсынатын ақпараттың дәлдігі мен дұрыстығына жауап бермейді.

3.5. Пайдаланушы тіркелу кезінде көрсеткен логин мен құпиясөзді үшінші тұлғаларға хабарламауға міндеттенеді. Пайдаланушыда өзінің логині мен құпиясөзінің қауіпсіздігіне немесе оларды үшінші тұлғалардың рұқсатсыз пайдалану мүмкіндігіне қатысты күдік туындаған жағдайда, Пайдаланушы support@vertera.org мекенжайына тиісті электрондық хат жібере отырып, бұл туралы Вертера компаниясына дереу хабарлауға міндеттенеді.

3.6. Пайдаланушы өзінің сәйкестендіру нөмірімен жасалған кез келген әрекеттер үшін толық жауапты болады.

4. ТАУАРДЫ САТЫП АЛУ

4.1. Сатушы Сайтта ұсынылған Тауарлардың өз қоймасында болуын қамтамасыз етеді. Тауарға ілеспе фотосуреттер оған арналған қарапайым суреттер болып табылады және Тауардың нақты сыртқы түрінен ерекшеленуі мүмкін. Тауарға ілеспе сипаттар/сипаттамалар ақпаратқа толы болып табылмайды және мәтінінде қателер кездесуі мүмкін. Өнім туралы ақпаратты нақтылау үшін Сатып алушы Сатушыға жүгінуі керек.

4.2. Пайдаланушының тапсырысы сатып алу-сату шартын жасасу туралы ұсынысты білдіреді. Пайдаланушы Тапсырыс жіберген кезде, Вертер тапсырыс алғанын растау және барлық тиісті егжей-тегжейлі түсіндіру (Тапсырысты растау) үшін жауап ретінде электрондық хат жібереді. Тапсырысты растау, Сатып алу-сату шартын жасасуды білдірмейді. Сатып алу-сату шартын жасасу сәті Пайдаланушы Тауарды төлеген кезде ғана орын алады.

4.3. Сатып алушы кез келген транзакцияны жасау үшін пайдаланылған кез келген несие картасын немесе басқа төлем құралдарын пайдалануға заңды құқығы бар деп мәлімдейді және кепілдік береді.

4.4. Тапсырыс берілген Тауарлармен бірге Сатып алушы тапсырыс берілген Тауарлардың тізімін көрсететін жүкқұжатты да алады. Тапсырыс берілген тауарларды алған кезде Сатып алушы тиісті жүкқұжатқа қол қоюы керек.

4.5. Тауар дұрыс емес баға бойынша көрсетілсе немесе баға туралы ақпаратта не Тауар туралы ақпаратта жаңылыс не қате болса, Вертера дұрыс емес баға бойынша көрсетілген Тауарларға берілген кез келген Тапсырыстарды алып тастауға құқылы. Вертера, Тапсырыстың расталғанына және төлемнің жүргізілгеніне қарамастан, кез келген Тапсырыстардың күшін жоюға құқылы. Сатып алушының төлем картасынан сатып алу үшін төлем алынса және Тапсырыс жойылса, Вертера дереу ақшаны қайтаруға міндеттенеді.

4.6. Вертера Тауарлардың барлық сипаттамаларында дәл болуға тырысады. Дегенмен, Сайттағы кез келген тауар сипаттамасы немесе басқа мазмұн дәл, толық, сенімді, өзекті және қатесіз екеніне кепілдік бермейді.

4.7. Сатып алушы Тапсырыс берген Тауарлар Сатушының қоймасында болмаған жағдайда, соңғысы Сатып алушыны тіркеу кезінде көрсетілген мекенжайға, тіркеу кезінде көрсетілген телефонға (не кол-орталық операторының қоңырауымен) SMS арқылы тиісті электрондық хабарлама жіберу арқылы бұл туралы Сатып алушыны хабардар ете отырып, көрсетілген Тауарды Тапсырыстан алып тастауға / Сатып алушының Тапсырысын жоюға құқылы.

4.8. Алдын ала төленген Тапсырыстың толық не ішінара күші жойылған жағдайда, Сатушы күші жойылған Тауардың құнын Сатып алушыға Тауар төленген тәсілмен қайтарады.

4.9. Сатып алушы, Сатушының Сатып алушы алдындағы өз міндеттемелерін тиісінше орындай алмауына әкеп соқтырған дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін толық жауапты болады.

5. ТАПСЫРЫСТЫ ЖЕТКІЗУ

5.1. Вертера сататын Тауарларды жеткізу тәсілдері, сондай-ақ болжамды мерзімдері сайттағы сілтеме бойынша «Жеткізу» бөлімінде көрсетілген.

5.2. Сайтта ұсынылған және Вертера сататын Тауарларды жеткізу аумағы Ресей Федерациясының аумағымен шектелген. Сатып алушы Сатушы сататын Тауарларды жеткізу аумағы шектеулі болуы мүмкін екендігімен келіседі. Тауарларды жеткізу аумағы туралы ақпарат Сайттағы тиісті беттерде ұсынылған.

5.3. Жеткізудегі кідірістер Сатушының кінәсінен болмаған күтпеген жағдайларға байланысты болуы мүмкін.

5.4. Жеткізу кезінде Тапсырыс Сатып алушыға не Тапсырыста алушы ретінде көрсетілген үшінші тұлғаға (бұдан әрі Сатып алушы және үшінші тұлға «Алушы» деп аталады) тапсырылады.

5.5. Алдын ала төленген Тапсырысты тапсыру кезінде алаяқтық жағдайларын болдырмау үшін Тапсырысты жеткізуді немесе беруді жүзеге асыратын тұлға Алушының жеке басын куәландыратын құжатты талап етуге құқылы.

5.6. Тауардың кездейсоқ бүліну немесе кездейсоқ зақымдалу тәуекелі Сатып алушыға Тапсырыс берілген және Тапсырысты Алушы Тапсырыстың жеткізілгенін немесе берілгенін растайтын құжаттарға қол қойған сәттен бастап өтеді. Тапсырыс жеткізілмеген жағдайда, Сатушы жеткізу қызметінен Тапсырыстың жоғалғанын растауды алғаннан кейін Сатып алушыға алдын ала төленген Тапсырыстың және жеткізудің құнын толық көлемде өтейді.

5.7. Әрбір Тапсырыстың жеткізу құны Тауардың салмағына, жеткізу аймағы мен тәсіліне, сондай-ақ (қажет болған жағдайда) төлем нысанына қарай жеке есептеледі және Тапсырысты ресімдеудің соңғы кезеңінде Сайтта көрсетіледі.

5.8. Сатушының Тауарды Сатып алушыға беру міндеті Тауарды көлік компаниясының немесе курьерлік қызметтің өкілі ақылы түрде жеткізген жағдайда немесе Алушы Тауарды алдын ала келісілген Тапсырысты беру пунктінде (Компанияның Ресми өкілдігінде, Қызмет көрсету орталығында немесе DPD терминалында) алған сәтте орындалған болып есептеледі.

5.9. Тапсырысты алған кезде Алушы жеткізілген Тауарды қарап шығуға және Тауардың мәлімделген санына, түржинағына және жиынтықтылығына сәйкестігін тексеру үшін беру пункті қызметкерлерінің қатысуымен оны ашуға, сондай-ақ қаптаманың бүтіндігін тексеруге міндетті. Жеткізілген Тауарға наразылықтар болған жағдайда (жөнелтім тізбесінде көрсетілгеннен өзгеше Тауарды жарым-жартылай салу, өндірістік ақау, өзге де наразылықтар), беру пунктінің қызметкерлері Алушының нұсқауы бойынша анықталған сәйкессіздіктер туралы акт жасайды. Алушы жоғарыда көрсетілген тәртіппен наразылық білдірмесе, онда Сатушы Тауарды беру жөніндегі өз міндетін толық және тиісті түрде орындаған болып есептеледі.

5.10. Тауарға наразылықтардың болуына байланысты жеткізілген Тауарды кез келген басқа тәсілмен қайтарған жағдайда, Алушы қайтарылатын Тауары бар жөнелтімге мынадай құжаттарды қоса беруге міндетті:

 • ақша қаражатын қайтаруға өтініш;
 • анықталған сәйкессіздіктер туралы актінің көшірмесі;
 • төлем туралы растау.

5.11. Көлік компаниясынан немесе курьерлік қызметтен Тапсырысты қабылдау кезінде Алушы жеткізілген Тауарды қарап шығуға және Тауардың мәлімделген санына, түржинағына және жиынтықтылығына сәйкестігін тексеруге, сондай-ақ қаптаманың бүтіндігін тексеруге міндетті. Жеткізілген Тауарға наразылықтар болмаған жағдайда Алушы «Тапсырыстарды жеткізу бланкісіне» немесе курьер ұсынатын өзге де осыған ұқсас құжатқа қол қояды. Жеткізу құжаттарындағы қолтаңба Алушының Тауарға наразылық білдірмегенін және Сатушы Тауарды беру жөніндегі өз міндетін толық және тиісті түрде орындағанын куәландырады.

5.12. Тапсырысты растау үшін Сатып алушымен байланысатын менеджерден күнді, уақытты және қажет болған жағдайда жеткізу бағытын нақтылауға болады.

5.13. Пайдаланушы төмендегілерді түсінеді және келіседі: жеткізуді жүзеге асыру — Сатып алушы сатып алатын Тауардың ажырамас бөлігі болып табылмайтын, орындалуы Алушы Тауарды алған сәтте аяқталатын жеке қызмет. Тауарды алғаннан және ақысын төлегеннен кейін туындаған сатып алынған тауарлардың сапасына қойылатын талаптар РФ «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңына және Сатушының кепілдік міндеттемелеріне сәйкес қарастырылады. Осыған байланысты, Тауарды жеткізумен сатып алу Сатып алушыға сатып алынған Тауарды кепілдікті қызмет көрсету немесе ауыстыру мақсатында жеткізуді талап ету құқығын бермейді, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» ФЗ-да тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, Сатып алушыға бару арқылы Тауарға кепілдікті қызмет көрсетуге немесе ауыстыруға мүмкіндік бермейді және Сатып алушы РФ «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңына сәйкес Тауар үшін ақшаны қайтаруға құқылы болған жағдайларда, тиісті сападағы Тауарды жеткізу құнын қайтару мүмкіндігін білдірмейді. Тиісті емес сападағы тауарларды қайтару және айырбастау осы Келісімнің және РФ-ның заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

6. ТАУАРҒА АҚЫ ТӨЛЕУ

6.1. Интернет-дүкенде сатылатын Тауарлардың бағасы Ресей Федерациясының рублінде көрсетіледі және қосылған құн салығын қамтиды.

6.2. Вертера бағаны кез келген уақытта және өз қалауы бойынша өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

6.3. 6.3. Бағалар Компанияның Ресми өкілдігіне және/немесе Қызмет көрсету орталығына дейін жеткізу құнын қамтиды. DPD терминалына дейін жеткізу және қашықтағы өңірлерге курьерлік қызметпен жеткізу шарттары туралы толық ақпаратты Сайттағы «Жеткізу» бөлімінен сілтеме бойынша қараңыз.

6.4. Тауарларға ақы төлеу банктік аударым арқылы, VISA, Mastercard және МИР төлем карталарының көмегімен немесе Вертера қарастырған кез келген басқа төлем әдісімен жүзеге асырылуы мүмкін. Тапсырыс берілген Тауарлар қолжетімді болмаса және төлем жүргізілсе, көрсетілген төлем, осы төлем жасалған шотқа қайтарылады.

6.5. Банк карталары арқылы Тауарға ақы төлеу ерекшеліктері:

 • РФ ОБ-нің 24.12.2004 ж. № 266-П «Банк карталарын шығару туралы және төлем карталарын пайдалану арқылы жасалатын операциялар туралы» ережесіне сәйкес банк карталары бойынша операцияларды карта ұстаушы немесе ол уәкілеттік берген тұлға жасайды.
 • Банк карталары бойынша операцияларды банк авторизациялайды. Егер банкте операцияның алаяқтық сипаты бар деп пайымдауға негіз болса, онда банк осы операцияны жүзеге асырудан бас тартуға құқылы. Банк карталарымен жасалатын алаяқтық операциялар РФ ҚК-нің 159-бабының ықпалына түседі.
 • Иесінің жеке басын және оның картаны пайдалануға құқығын тексеру мақсатында, Сатушы осындай тапсырысты ресімдеген Сатып алушыдан жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуді талап етуге құқылы.

6.6. Сатып алушы картасы мен деректердің қауіпсіздігі Вертера үшін өте маңызды. Транзакцияға қатысты барлық қаржылық ақпарат шифрланған автоматты протоколды қолдана отырып жіберіледі, оған Вертера да, тәуелсіз үшінші тұлғалар да қол жеткізе алмайды. Бұл ақпарат тек қайтару жағдайында ғана пайдаланылады.

6.7. Деректер қауіпсіздігі үшін SSL (Secure Socket Layer) бағдарламалық жасақтамасының қауіпсіздігі қолданылады. Бұл жүйенің көмегімен деректер, аты, мекенжайы және карта нөмірі кодталады және Интернет арқылы қауіпсіз жіберіледі. Беру кезінде ешқандай үшінші тарап бұл деректерді оқи алмайды. Дербес деректер туралы қосымша ақпарат алу үшін Құпиялылық саясатын оқып шығыңыз.

6.8. Вертера Тауарларға жеңілдіктер беруге және бейілділік бағдарламасын белгілеуге құқылы. Жеңілдіктер, бонустар түрлерін, есептеу тәртібі мен шарттарын Сатушы өз бетінше айқындайды және Сайтта көрсетілген және оларды Сатушы бір жақты тәртіппен өзгерте алады.

7. ТАУАРДЫ ЖӘНЕ АҚША ҚАРАЖАТЫН ҚАЙТАРУ

7.1. Вертера сататын Тауарды қайтару сілтеме бойынша Сайтта көрсетілген «Қайтару шарттарына» сәйкес жүзеге асырылады.

7.2. Тиісті сападағы Тауарды қайтару:

7.2.1. Сатып алушы тапсырыс берілген Тауардан оны алғанға дейін кез келген уақытта, ал Тауарды алғаннан кейін — сатып алу күнін есептемегенде 7 күн ішінде бас тартуға құқылы.

7.2.2. 7.2.1.-т. талаптарына сәйкес Сатып алушы Тауардан бас тартқан жағдайда, Сатушы оған Сатып алушы қайтарған Тауарды жеткізуге байланысты Сатушының шығыстарын қоспағанда, Сатушы Сатып алушыдан тиісті талапты алған сәттен бастап 10 күн ішінде қайтарылған Тауардың құнын қайтарады. Тауарды қайтаруға тиісті өтінішпен бірге тауарды Сатушыға ұсынған (қайтарған) күн — Сатып алушының Тауардан бас тартуы туралы талап қойылған күн болып есептеледі.

7.2.3. Қашықтықтан сатып алынған тиісті сападағы Тауарды қайтарудан бас тарту үшін жол берілетін негіздер:

 • тұтынушы тауарды алған кезде жазбаша нысанда ескертілген қайтарудың 7 күндік мерзімін бұзу;
 • тұтынушының Тауардың тауарлық түрінің, зауыттық қаптамасының және тұтынушылық қасиеттерінің сақталуы туралы талапты, сондай-ақ тауарды сатып алу фактісі мен шарттарын растайтын құжатты сақтамауы;
 • сатып алынған тауар жеке анықталған қасиеттерге ие және оны тек сатып алғалы жатқан тұтынушы ғана пайдалана алады.

7.3. Тиіссіз сападағы Тауарды қайтару:

7.3.1. Тиісті емес сападағы Тауар деп мынадай тауар түсініледі:

7.3.1.1. Бастапқы қаптаманың тұтастығы бұзылған:

 • құтылардың жылыстауы;
 • алғашқы ашудан қорғаудың болмауы және зақымдануы.

7.3.1.2. Бастапқы және тұтынушылық қаптаманы таңбалау нормативтік құжаттама талаптарына сәйкес келмейді:

 • жарамдылық мерзімін және топтама нөмірін (өндіріс күнін, жарамдылық мерзімін) графикалық ресімдеудің болмауы;
 • заттаңбада жазылған ақпараттың болмауы, бүлінуі.

7.3.1.3. Бір сорттан басқа сортқа көшіру анықталды.

7.3.1.4. Мазмұн мен затбелгі арасындағы сәйкессіздік анықталды.

7.3.1.5. Салмақтың сәйкессіздігі анықталды:

 • өнімнің көлемі;
 • банкадағы капсулалар, таблеткалар саны.

7.3.1.6. Сапасыздықтың айқын белгілері бар:

 • көгерудің болуы;
 • қабыршақтану;
 • әркелкі консистенция.

7.3.1.7. Механикалық ақаулар анықталды:

 • сынған мөлшерлеуіштер;
 • бұрап алу тетіктері және басқа ұқсас зақымдар.

7.3.2. Қайтаруға төменде көрсетілген талаптарға сәйкес келетін өнім қабылданады:

 • Өнімнің жарамдылық мерзімі аяқталды – компанияға қайтарған сәтте 50%-дан кем.
 • Өнімнің тауарлық түрі сақталды, тұтыну қасиеттері, пломбалар, фабрикалық белгілер, алғашқы ашылудан қорғау және т.б.

7.3.3. Тауарды қайтару міндетті түрде Компанияның Ресми өкілдігімен немесе Қызмет көрсету орталығымен келісілуі тиіс.

7.3.4. Тауардың сыртқы түрі мен жинақтылығын, сондай-ақ барлық Тапсырыстың жинақтылығын Алушы Тауарды жеткізу сәтінде тексеруі тиіс.

7.3.5. Тауарды жеткізу кезінде Сатып алушы жеткізу туралы түбіртекте: «Сайтта тапсырыс жасаған кезде мен Тауарды қайтару шарттарымен және Пайдаланушы келісімімен танысқанымды және толық келісетінімді өз қолыммен растаймын» деген бағанда не Сатушы шығаратын өзге де осыған ұқсас құжатта, Сатып алушының Тауардың жиынтықтылығына, санына және сапасына кінәрат-талаптары жоқ екендігі туралы таңбаны қоюын көздейтін бағанда қол қояды. Тапсырысты алғаннан кейін тауардың сыртқы ақауларына, оның санына, жиынтықтылығына және тауарлық түріне қатысты шағымдар қабылданбайды.

7.3.6. Егер Сатып алушыға тиісті емес сападағы Тауар берілсе және бұл Сатушымен алдын ала келісілмесе, Сатып алушы РФ «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңының «Тауарда кемшіліктерді анықтаған кезде тұтынушының құқықтары» 18-бабына сәйкес ережелерді пайдалануға құқылы.

7.3.7. РФ «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңының 22-бабына сәйкес тауарға төленген ақша сомасын қайтару туралы талаптар тиісті талап қойылған күннен бастап 10 күн ішінде қанағаттандырылуы керек.

7.3.8. Сатушы, тиісті емес сападағы Тауар үшін төленген ақша қаражатын қайтару тәсілдерін Сатып алушының келісімімен айқындайды және қайтаруға берілген өтініште көрсетеді.

7.3.9. Жарнамалық өнімдер мен сыйлық тауарлары ауыстыру және қайтару үшін қолжетімді болмауы мүмкін және Вертера қалауы бойынша тек бірдей құнды тауарларға айырбасталуы мүмкін.


8. ЖАУАПКЕРШІЛІК, ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ

8.1. Сатушы Интернет-дүкеннен сатып алынған Тауарларды тиісінше пайдаланбау салдарынан Сатып алушыға келтірілген нұқсан үшін жауапты болмайды.

8.2. Сатушы сыртқы сайттардың мазмұны мен жұмыс істеуі үшін жауап бермейді.

8.3. ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢНАМАМЕН РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ЕҢ ЖОҒАРЫ ДӘРЕЖЕДЕ, КЕЛУШІ/ПАЙДАЛАНУШЫ/САТЫП АЛУШЫ «ВЕРТЕРА» СДЗ» ЖШҚ, ОНЫҢ ФИЛИАЛДАРЫ, АГЕНТТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ, ДИРЕКТОРЛАРЫ, ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ САЙТТЫ ҚОЛДАНУ, «ВЕРТЕРА» СҰЛУЛЫҚ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ ЗЕРТХАНАСЫНЫҢ ТӘУЕЛСІЗ СЕРІКТЕСІ РЕТІНДЕ ТАУАРЛАРДЫ НЕ ҚЫЗМЕТТІ САТЫП АЛУ БАРЫСЫНДА ТУЫНДАЙТЫН КЕЙІНГІ НЕМЕСЕ ЕРЕКШЕ ЗАЛАЛДАРДЫ, ЖОҒАЛҒАН ПАЙДАНЫ НЕМЕСЕ ӨЗГЕ ДЕ ЗАЛАЛДАРДЫ ҚОСА АЛҒАНДА, КЕЗ КЕЛГЕН НАРАЗЫЛЫҚ, ЖОҒАЛТУ НЕМЕСЕ НҰҚСАН ҮШІН ЖАУАПТЫ БОЛМАЙТЫНДЫҒЫМЕН КЕЛІСЕДІ. ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢНАМАМЕН РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ЕҢ ЖОҒАРЫ ДӘРЕЖЕДЕ, КЕЛУШІ/ПАЙДАЛАНУШЫ/САТЫП АЛУШЫ ОСЫМЕН ШАРТТЫҚ, ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕМЕСЕ БАСҚА ДА НЕГІЗДЕМЕЛЕРГЕ ҚАТЫСТЫ КЕЗ КЕЛГЕН ТАЛАПТАРДАН БАС ТАРТАДЫ. КЕЛУШІ/ПАЙДАЛАНУШЫ/САТЫП АЛУШЫ «ВЕРТЕРА» БАҒАЛАРДЫ БЕЛГІЛЕГЕНІН ЖӘНЕ ТИІСТІ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БӨЛЕТІН ОСЫ КЕЛІСІМДЕГІ ЖАУАПКЕРШІЛІК ШЕКТЕУЛЕРІНЕ СӘЙКЕС ОСЫ КЕЛІСІМГЕ КЕЛГЕНІН ТҮСІНЕДІ ЖӘНЕ КЕЛІСЕДІ.

9. АҚПАРАТТЫҢ ҚҰПИЯЛЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ҚОРҒАЛУЫ

9.1. Дербес деректерді берудің, сақтаудың, қорғаудың және пайдаланудың барлық ережелері мен шарттары Құпиялылық саясатында сипатталған, оны сілтеме бойынша табуға болады.


10. ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ

10.1. Тауардың сипаттамасында өзге мерзім көрсетілмесе, тауарды қашықтықтан сату туралы ұсыныс тиісті Тауар Интернет-дүкенде ұсынылғанға дейін және Тапсырыс беру үшін қолжетімді болғанға дейін қолданылады.


11. САЙТҚА АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАР

11.1. Сайтты «Вертера» СДЗ ЖШҚ иеленеді және басқарады. Сайт, соның ішінде бағдарламалық жасақтама, мазмұн, мәтін, фотосуреттер, кескіндер, графика, бейне, аудио, гипермедиа элементтері (бұдан әрі – «Мазмұн») Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес қорғалған. Келушілер/Пайдаланушылар/Сатып алушылар Сайтта немесе басқа жерде қамтылған авторлық құқықтар туралы барлық қосымша ескертулерді немесе шектеулерді сақтауы тиіс.

11.2. Сайтты пайдалану, көрсету, көшіру, ойнату, тарату, қайта басып шығару, жүктеу, орналастыру, беру, бейнелеу, өзгерту немесе басқа жолмен пайдалану, сонымен қатар жеке мақсаттар үшін пайдалану мүмкін емес.

11.3. Келуші/Пайдаланушы/Сатып алушы таратуға, сатуға, аударуға, өзгертуге, кері инжинирингті жүзеге асыруға немесе кері компиляцияны не декомпиляцияны орындауға, дизассемблерлеуге немесе Сайттан не Сайтта қолжетімді кез келген мазмұннан не компоненттерден туынды жұмыстарды жасауға құқылы емес.

11.4. Вертера алдын ала, жазбаша рұқсатын қоспағанда, Сайтқа Келушінің/Пайдаланушының/Сатып алушының Сайтты, Сайттың кез келген веб-беттерін, арнайы техникалық құралдардың көмегімен қайта бөлуді немесе көшіруді қоса алғанда, коммерциялық мақсатпен пайдалануға құқығы жоқ.

Сауда Әлемінің алдын ала жазбаша рұқсатын ҚОСПАҒАНДА.

11.5. Келуші/Пайдаланушы/Сатып алушы Сайттың немесе серверлердің, не Сайтқа қосылған желілердің жұмысына кіріспеуге және оның жұмысына араласатын немесе бұзатын іс-әрекеттер жасамауға келіседі. Келуші/Пайдаланушы/Сатып алушы Сайтқа қосылған басқа компьютерлік жүйелерге немесе желілерге рұқсатсыз кіруге тырыспауға келіседі.

12. ТАУАР БЕЛГІЛЕРІ

12.1. Егер басқаша көрсетілмесе, Сайттағы барлық Мазмұн, Тауар атаулары, тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері және логотиптер толығымен Вертера компаниясына тиесілі немесе лицензиялық келісімдер негізінде пайдалануға берілген. Үшінші тұлғаларға тиесілі сауда маркалары, қызмет көрсету белгілері мен логотиптер осындай үшінші тұлғалардың меншігі болып қалады.

13. ИДЕЯЛАР / ПІКІРЛЕР ҰСЫНУ

13.1. Келуші/Пайдаланушы/Сатып алушы Тауарлар туралы қандай да бір идеяларды, ұсыныстарды немесе пікірлерді жіберсе, Вертера оларды Интернетте орналастыруды қоса алғанда, орынды деп санайтын кез келген тәсілмен тегін пайдалануға құқылы.

14. ҚОСЫМША ШАРТТАР

14.1. Сатушы өзінің Сатып алушымен қарым-қатынасынан туындайтын өз құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаларға беруге немесе қандай да бір өзге тәсілмен табыстауға құқылы.

14.2. Интернет-дүкен және ұсынылатын сервистер профилактикалық немесе өзге де жұмыстарды жүргізу себебі бойынша не техникалық сипаттағы кез келген басқа да себептер бойынша уақытша, ішінара немесе толығымен қолжетімсіз болуы мүмкін. Вертера техникалық қызметі Сатып алушыларды алдын ала хабардар ете отырып немесе онсыз да, қажетті профилактикалық немесе өзге де жұмыстарды кезең-кезеңімен жүргізуге құқылы.

14.3. Ресей заңнамасының ережелері Келуші/Пайдаланушы/Сатып алушы мен Сатушы арасындағы қатынастарға қолданылады.

14.4. Келуші/Пайдаланушы/Сатып алушы тарапынан сұрақтар және/немесе наразылықтар туындаған жағдайда, ол Сатушыға телефон арқылы немесе өзге де қолжетімді тәсілмен жүгінуі тиіс. Тараптар туындаған барлық дауларды келіссөздер арқылы шешуге тырысады, егер келісімге қол жетпесе, дау РФ қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот органына жіберіледі.

14.5. Соттың осы Келісімнің қандай да бір ережесін жарамсыз деп тануы, қалған ережелердің жарамсыз болуына әкеп соқпайды.

15. ХАБАРЛАМАЛАР

Барлық сұрақтар бойынша бізбен төмендегі мекенжай және/немесе телефон арқылы байланыса аласыз:

«Вертера» Сұлулық және денсаулық зертханасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Мекенжайы: 170006, Ресей, Тверь облысы, Тверь қаласы, Софья Перовская көшесі, 6 үй, XIII үй-жай

Телефон: 7 (920) 191-61-87, 8 (800) 707-25-39

Эл. пошта: info@vertera.org

ОСЫ КЕЛІСІМДІ БАСЫП ШЫҒАРЫҢЫЗ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУЛЕРМЕН ТАНЫСУ ҮШІН САЙТТЫ ЖИІ ТЕКСЕРІП ТҰРЫҢЫЗ.

Loading…